Cookies en Privacy beleid

Privacy Statement Oh’Green

Bij Oh’Green zijn we steeds met veel zorg omgegaan met uw gegevens. Nu we verder tot uw dienst staan onder de naam Oh’Green, zetten we dat beleid met dezelfde overtuiging verder.

De Belgische privacywet is vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese General Data Protection Regulation die u meer inspraak geeft in het gebruik van uw persoonsgegevens door organisaties.

Concreet betekent dit voor u en voor ons:

1. Een nieuw aanspreekpunt bij Oh’Green aangaande uw privacy

Bij voorkeur neemt u contact met ons per mail via privacy@ohgreen.eu, ofwel kan het per gewone briefwisseling gericht aan: Oh’Green – Dienst Privacy, Bosstraat 52, 3560 Lummen.

2. De basis voor verwerking van uw persoonsgegevens blijft onveranderd

a) Oh’Green registreert uw gegevens voor de uitvoering van onze overeenkomst zoals het noteren van uw bestelling, het organiseren van een aan huis levering, het opmaken van een factuur of het opmaken van een prijsofferte.

b) Oh’Green registreert met uw toestemming uw gegevens in kader van het klantengetrouwheids-programma en direct marketing voeren over producten en diensten uit ons aanbod.

3) Oh’Green behoudt haar gerechtvaardigde belangen zoals het verstrekken van advies en informatie, het verzenden van nieuwsbrieven, en het verwerken van gegevens voor statistische doeleinden.

Oh’Green kan op basis van die rechtsgronden en verwerkingsdoelen uw persoonsgegevens doorgeven aan partners, uitsluitend voor de uitvoering van de vernoemde activiteiten.
Oh’Green sluit in dat geval met die partner een gegevensverwerkingsovereenkomst die voldoet aan de wettelijke verplichtingen die GDPR voorziet, zodat uw privacy gegarandeerd blijft.

3. De bewaringstermijn van uw gegevens wordt beperkt

Oh’Green bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang dit nodig is voor de uitvoering van bovenstaande doelen of zolang wettelijk noodzakelijk.

4. U kan uw rechten op eenvoudige manier laten gelden

Op eenvoudig verzoek kan u uw gegevens inzien, wijzigen, overdragen en wissen.  U kan eveneens de verwerking van uw gegevens beperken of stopzetten, mits dit de uitvoering van een aangegane overeenkomst met u, niet in de weg staat.

Uw aanvraag daartoe stuurt u naar onze Dienst Privacy (zie “Aanspreekpunt”) en u voegt er ter identificatie een kopie van voor- en achterzijde van uw identiteitskaart bij.

5. Cookies en andere technologieën

Onze website maakt gebruik van cookies.  Deze zijn erop gericht om uw bezoek aan onze website te verbeteren.  Hierbij gaat het om functionele cookies (bijv om de inhoud van je winkelmandje te onthouden) en analytische cookies die ons kunnen helpen bij het verbeteren van de site op basis van verzamelde statistieken.

Bij uitbreiding of aanpassing van onze bedrijfsactiviteiten, is het steeds mogelijk dat dit een impact maakt op de elementen van dit privacy statement.  De laatst geldende versie daarvan zal steeds op onze website gepubliceerd zijn.